PMR PMS

PMR PMS
Phần mềm quản lý dược

Phần mềm PMR PMS có chức năng quản lý, tra cứu, tổng hợp các thông tin về nhập xuất tồn, sử dụng, kiêm kê hư hao thuốc, vật tư y tế, hóa chất. Phần mềm quản lý dược  đáp ứng được các yêu cầu về quản lý, lưu trữ dữ liệu, cũng như thống kê báo cáo sổ sách với cơ quan cấp trên… một cách khoa học, nhanh chóng, chính xác và hợp lý.

Quản lý các kho


Quản lý toàn bộ thuốc của từng đơn vị theo từng kho (kho lẻ) và quản lý trực tiếp kho trung tâm, đảm bảo thuốc trong kho được phân phối chính xác, rõ ràng và minh bạch đến từng đơn vị có nhu cầu.

Quản lý và thống kê thuốc xuất/nhập kho theo các tiêu chí: lô thuốc, số lượng thuốc, đơn giá thuốc, hạn sử dụng thuốc và thành tiền cụ thể.

Quản lý danh mục thuốc

Quản lý dược theo các tiêu thức: Mã, tên dược, phân loại, nhóm phân loại, nước sản xuất, số đăng ký, số lượng thuốc tối đa, số lượng tối thiểu cho phép tồn kho…

THeo dõi tồn kho


Quản lý kiểm kê theo các tiêu thức: ngày tháng kiểm kê, bộ phận kiểm kê, kho kiểm kê, mã dược, số lượng kiểm kê, phẩm chất dược…

Tổng hợp các báo cáo tình hình nhập, xuất, tồn, báo cáo sử dụng, hư hao trong một kho, hay trong toàn bộ đơn vị - Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn, hư hao của các đơn vị cấp dưới.

Kết xuất tổng hợp các sổ thẻ kho, sổ báo cáo sử dụng thuốc hàng ngày…

Cảnh báo hạn dùng

Phần mềm có chức năng cảnh báo đối với thuốc hết hạn trước 1 tháng để cán bộ quản lý kho hoặc bác sĩ nhanh chóng ra quyết định sử dụng kịp thời hoặc loại bỏ để đảm bảo chất lượng kho dược.

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới sản phẩm!
Cung cấp thêm thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt hơn