PMR RLTS

RTLS - hệ thống định vị thời gian thực

RTLS

RLTS là hệ thống định vị thời gian thực, viết tắt của từ tiếng Anh Real-time Locating System. RTLS thường sử dụng tự động nhận dạng và theo dõi vị trí của một vật hay người theo thời gian thực, thông thường trong lĩnh vực một toà nhà hay một khu vực cụ thể.

Lợi ích từ việc sử dụng hệ thống PMR RLTS

Quản lý thiết bị y tế

Bệnh viện và phòng khám có thể sử dụng công nghệ để theo dõi và quản lý các tài sản như thiết bị y tế, thông qua khả năng hiển thị thời gian thực vào vị trí và trạng thái của các thiết bị. Điều này có khả năng giảm chi phí lưu kho, giảm thời gian cho nhân viên y tế xác định vị trí thiết bị bị thiếu, giảm trộm cắp.

Hỗ trợ điều hành

Hỗ trợ quản lý nhân sự của bệnh viện, phân công vị trí làm việc.

Giảm thiểu quá tải bệnh nhân

Phân luồng bệnh nhân, giảm thiểu thời gian chờ đợi các thủ tục, xét nghiệm của bệnh nhân thông qua cảnh báo tự động.

Hỗ trợ theo dõi, chăm sóc bệnh nhân

Theo dõi hoạt động của bệnh nhân, hoặc cũng có thể tăng cường sự an toàn cho bệnh nhân bằng cách theo dõi nơi của họ trong một cơ sở y tế. ​

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới sản phẩm!
Cung cấp thêm thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt hơn