Trang Chủ

Sản phẩm của chúng tôi

PMR PACS

PMR PACS

Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh

PMR Telehealth

PMR Telehealth

Hệ thống hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa

PMR Teleradiology

PMR Teleradiology

Hệ thống hỗ trợ hội chẩn từ xa trong chẩn đoán hình ảnh

PMR PMS

PMR PMS

Hệ thống quản lý dược

PMR DPS

PMR DPS

Hệ thống Giải phẫu bệnh số

PMR

PMR

Hệ thống lưu trữ dữ liệu y tế

PMR Booking

PMR Booking

Hệ thống quản lý đặt lịch khám

PMR RLTS

PMR RLTS

Hệ thống giám và tối ưu hoá quy trình bệnh viện

Chứng nhận

PACS

Chúng tôi cung cấp dịch vụ

Tư vấn giải pháp

Tư vấn chiến lược công nghệ thông tin cho các cơ quan và doanh nghiệp. Tư vấn triển khai các dự án công nghệ thông tin. Tư vấn xây dựng chính sách công nghệ thông tin.

Xây dựng hệ thống

Xây dựng hệ thống các phần mềm hỗ trợ quản lý, hỗ trợ điều hành tác nghiệp nhằm nâng cao công tác quản lý.

Phát triển phần mềm

Phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ ngành y tế, hỗ trợ nâng cao hiệu quả làm việc của các bệnh viện, bác sỹ, nhân viên y tế.

Our Team

The team behind MESOCO

Mr. Phạm Lê Thanh Sơn

Computer Science

Dr. Ngô Lê Lâm

Doctor

Ms. Hứa Thị Lê

Project Manager, Software-Engineer

Khách hàng của chúng tôi