Mon - Sun 08:00 - 21:00 +84-0919175115[email protected]

By

mscadmin
Tham gia lập trình sản phẩm Web Application bằng công nghệ Angular, .NET Framework (front-end hoặc back-end) ● Tham gia phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế database, thiết kế chi tiết ● Làm việc với Javascript, Angular, C# Yêu cầu: ● Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành lập trình, công nghệ phần...
Read More
Mô tả công việc nhân viên ứng dụng sản phẩm: • Được đào tạo liên tục về sản phẩm (là công cụ làm việc của các bác sỹ, kỹ thuật viên y tế) để nắm rõ các đặc tính và cách sử dụng sản phẩm. • Ứng dụng từng chức năng sản phẩm vào thực...
Read More
Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý phòng khám/bệnh viện đã trở thành vấn đề cốt lõi trong lộ trình phát triển ngành Y tế Việt Nam giai đoạn mới. 1. Lợi ích của nền y tế điện tử Hiện nay, cuộc cách mạng số phát triển mạnh mẽ và len...
Read More
DICOM được viết tắt từ Digital Imaging and Communications in Medicine Standars (tiêu chuẩn ảnh số và truyền thông trong y tế) là một hệ thống tiêu chuẩn công nghiệp được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của của các nhà sản xuất cũng như người sử dụng trong việc kết nối, lưu trữ,...
Read More
Giới thiệu hệ thống PACS: PACS là cụm từ viết tắt của Picture Archiving and Comunication System, có nghĩa là hệ thống lưu trữ và truyền thông hình ảnh y tế. Là một công nghệ liên quan đến hình ảnh y tế, đây là hệ thống cung cấp nơi lưu trữ, truy xuất, quản lý,...
Read More
14
Th1

Cosmetic Dentistry

Tháng Một 14, 2020
14
Th1

Teeth Whitening

Tháng Một 14, 2020
14
Th1

Dental Implants

Tháng Một 14, 2020
14
Th1

Orthodontics

Tháng Một 14, 2020
14
Th1

General Dentistry

Tháng Một 14, 2020